Pátek 27.1.2023

Kostel a klášter

Kostel Narození Panny Marie

Dějiny kostela Narození Panny Marie jsou spojeny s klášterem. Výzdoba dnešního kostela je rokoková a pochází z šedesátých let 18. století. Především impozantně na návštěvníka působí fresková výzdoba pocházející od malíře Josefa Sterna. I když ta byla v osmdesátých létech 19. století přemalovaná malířem Duchoslavem, dnes díky restaurátorským pracím dostala opět své původní světlo a barevnost. V zimních měsících bohoslužby se konají také v přilehlé kapli, která kdysi před rokem 1523 pravděpodobně byla součásti křížové chodby. V době stoleté nepřítomnosti minoritů, z kaple byl zřízen šenk a z kostela sýpka. V klášteře se nacházela mincovna. Po návratu minoritů v roce 1623, vše bylo obnoveno a opět začalo sloužit svému původnímu účelu - bohoslužbám, komunitnímu životu a pastoraci věřících. Ve dvacátém století kostel stihl stejný osud, když v roce 1970 se změnil ve skladiště a do roku 1990 věřící neměli do něj přístup. Zase největší hmotné škody napáchala povodeň v roce 1997. Voda sahala do výšky 1,5 m a velmi poškodila zázrakem dochovaný inventář kostela. Lavice byly zničeny úplně. Oltáře zbořeny a co nebylo viditelné hned, začalo se projevovat postupně. Mokré zdi, obrovská vlhkost a teplé počasí se staly nejvhodnějším prostředím pro plísně, které rychle začaly ničit oltáře, obrazy i fresky. Díky vydatné finanční pomoci Ministerstva kultury ČR a později také Programu přeshraniční spolupráce EU interier kostela byl obnoven a jak doufáme, jednou opět bude naplněn věřícími a stane se ještě čitelnějším svědectvím víry, moudrosti, talentu, zručnosti, pracovitosti, obětavosti i velkého srdce těch, kdo se podíleli na vzniku a uchování tak velkého dědictví duchovní i hmotné kultury zdejších občanů.

Vydáno:1.3.2012 Zobrazeno:3562

Kontakt

Konvent minoritů v Krnově
Štursová 85/2
794 01 Krnov, Czech Republic
tel.: +420 595 171 332
e-mail: [email protected]