Středa 22.11.2017

Poutní místo Cvilín

Poutní kostel na Cvilíně

P. Cornelius Ottweiler, představený zdejšího krnovského minoritského kláštera, usiloval o zřízení dřevěné kaple sv. Kříže a Bolestné Panny Marie na Předním cvilínském vrchu. Bohužel se toho nedožil, ale v roce 1684 jeho nástupce P. Čepán touhu svého předchůdce zrealizoval. Už velmi brzy dřevěný kostelík pro velkou oblibu a četné poutě nestačil pojmout věřící lid. Ten zde dodnes uctívá Pannu Marii ve dvou obrazech, které namaloval krnovský měšťan a radní Heinrich Teuber.

Proto v letech 1722-28 byl postaven nový kostel za kvardianátu P. Bedřicha Kubína. Stavbu provedli A.a G. Gans, otec a syn, stavitelé z Krnova. Nádherná fresková výzdoba pocházela od brněnského malíře F. Ecksteina.  V r.1786 byl kostel z nařízení císaře Josefa II. uzavřen a určen ke zboření, byl však vykoupen čtyřmi krnovskými měšťany (A. Philieb, H. Schmidt, C. Quesker, M. Weiss) za 406 zlatých. Znovuotevření kostela bylo dosaženo již v r. 1795, před tím však musela být vystavěna kolonie Mariánské Pole s 18 domy, aby byl důvod znovuotevření kostela pro její  obyvatele. Nebylo však císařským výnosem dovoleno, aby kostel spravovali minorité, proto kostel přešel do vlastnictví města Krnova a duchovní správu převzali diecézní kněží.

Vydáno:1.3.2012 Zobrazeno:6841

Program bohoslužeb na Cvilíně v roce 2017

  25.3.2017 10.15 sobota Slav. Zvěstování Páně 7.5.2017 8.00, 10.00 neděle Pouť k prostřednici všech milostí 13.5.2017 10.15 sobota Pouť k  Panně Marii Fatimské 31.5.2017 18.15 středa Svát. Navštívení Panny Marie 25.6.2017 8.00, 10.00 neděle Pouť k  Panně Marii

Vydáno:22.2.2017 Zobrazeno:530

Jak se k nám dostanete


Zvětšit mapu

Kontakt:

O. Josef Goryl OFMConv. - rektor kostela
Poutní dům, Výletní 3, 794 01 Krnov
tel.: 595171332
e-mail: krnov@minorite.cz

http://kostelcvilin.cz

Aktualizováno:2.9.2013 Zobrazeno:2254

Bohoslužby na Cvilíně

Bohoslužby na Cvilíně

Neděle:

9:30 - růženec
10:00 - mše svatá

Bohoslužby v polštině

Mše svaté v polštině se konají:

1. každou první neděli měsíce v 15.00. Kromě července a srpna (9. 7. a 13. 8.).

2. 24.7.2017 v den památky sv. Charbela Makhlouf v 18.00.

3. 17.9.2017 na hlavní pouť v 16.00.

Vydáno:5.2.2017 Zobrazeno:4532

Zpověď na Cvilíně

30 minut
před každou mší svatou

Video

Upoutávka na 17. FSM

Vydáno:22.5.2013 Zobrazeno:61157

Pomodli se za pronásledované křesťany

Píseň za pronásledované křesťany

Cvilín - poutní místo nad Krnovem (videobáseň)

 
Konvent Minoritů v Krnově | Štursova 2, 794 01 Krnov | Tel.: +420 595 171 332 | krnov@minorite.cz