Pátek 27.1.2023

Modlitby

Litanie k Panně Marii Bolestné

Panna Maria prošla se svým synem celou jeho pozemskou cestu. Nechyběla u radosti i napětí počátku, nechyběla u vznešenosti a moci jeho veřejného působení, nechyběla ani u bolesti nepřijetí, ukřižování a smrti. A dočkala se i jeho slávy, která se pak na ní projevila v plné své síle.

 

Pane, smiluj se. 2x
Kriste, smiluj se. 2x
Pane, smiluj se. 2x


Bože, náš nebeský Otče,            smiluj se nad námi
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria,                            oroduj za nás
Bolestná Matko Páně,
Bolestná Matko, která jsi v Betlémě žádné přijetí nenalezla,
Bolestná Matko, která jsi Ježíše do jeslí položila,

Vydáno:8.3.2013 Zobrazeno:2409

Sedmibolestný růženec

Sedm bolestí Panny Marie - číslo sedm je symbolické a znamená plnost utrpení.

  1. Proroctví Simeonovo v jeruzalémském chrámu
  2. Útěk do Egypta
  3. Hledání dvanáctiletého Ježíše, když se ztratil při zpáteční cestě z jeruzalémského chrámu
  4. Setkání s Pánem Ježíšem, nesoucím kříž
  5. Utrpení matky, která stojí pod křížem na Golgotě
  6. Snímání z kříže a spočinutí mrtvého Ježíše v náručí Panny Marie
  7. Pohřeb Pána Ježíše


Ke cti sedmibolestné Panny Marie se modlíme korunku k sedmi bolestem Panny Marie, která se skládá ze sedmi části, při kterých rozjímáme o bolestech Panny Marie. Někdy také tato pobožnost je nazývána růžencem k Sedmibolestné Panně Marii

Vydáno:8.3.2013 Zobrazeno:3276

Bohoslužby na Cvilíně

Bohoslužby na Cvilíně

Neděle:

9:30 - růženec
10:00 - mše svatá

Bohoslužby v polštině 2018

Mše svaté v polštině se konají:

1. každou druhou neděli měsíce v 15.00. Kromě září (20.9.2020).

2. 24.7.2020 v den památky sv. Charbela Makhlouf v 18.00.

3. 13.9.2020 na hlavní pouť v 16.00.

Vydáno:5.2.2017 Zobrazeno:23685

Zpověď na Cvilíně

30 minut
před každou mší svatou

Video

Upoutávka na 17. FSM

Vydáno:22.5.2013 Zobrazeno:80310

Pomodli se za pronásledované křesťany

Píseň za pronásledované křesťany

Cvilín - poutní místo nad Krnovem (videobáseň)