Neděle 24.9.2023

Aktuality archiv

Zahájení poutní sezóny 2013

Každý rok po celý měsíc květen se věřící scházejí  k uctíváni Panny Marie litaniemi a písněmi. U této příležitostí zdobí oltáře, sochy nebo obrazy Panny Marie květinami symbolizujícími rozvíjející se život, který vidí v té, která nám ho zprostředkovala. Dala nám Krista – nový život a sama ho žila v míře dokonalé.

Tato krásná forma úcty k Nejsvětější Matce pří májových pobožnostech vznikla již v raném středověku. Šířil ji už sv. Cyril Alexandrijský. O něco později se májové pobožnosti objevují ve Svaté zemi, Sýrii a Řecku. Tato tradice na západě se začíná projevovat na průlomu XIII. a XIV. století. Nadšeným propagátorem této pobožnosti byl Alfonso X. španělský král, který velmi doporučoval, aby se lidé v měsíci květnu ve večerních hodinách scházeli u soch Panny Marie a chválili královnu máje.

V šestnáctém století, podporoval oddanost Panně Marii sv. Filip Neri a povzbuzoval své svěřence, aby v měsíci květnu přinášeli Panně Marii květiny a zdobili její sochy. Snad největším apoštolem a šiřitelem této formy zbožnosti byl italský jezuita otec Alfonso Muzzarelli. Celý svůj život zasvětil podpoře a šíření májových pobožností. Z římského jezuitského kolegia tyto zvyky se dostaly do jiných jezuitských učilišť v mnoha zemích, a v roce 1814, papež Pius VII. definitivně potvrdil autoritou církve tuto formu úcty k Panně Marii.

V současné době snad neexistuje žádný katolický kostel, kde by se nekonaly májové pobožnosti. V roce 1859, papež bl. Pius IX k májovým pobožnostem - které se skládaly z loretánských litanií, promluvy kněze a Svátostného požehnání – přidělil také četné odpustky. Tato krásná forma zbožnosti je prospěšná pro každého, jak hříšníka, který má možnost získat milost obrácení, tak člověka pokročilého ve víře, který tímto způsobem je upevňován v lásce k Bohu a Panně Marii.

Vydáno:22.4.2013 Zobrazeno:2127

Bohoslužby v klášterním kostele

Minorité v Krnově Neděle: 19.00
Pondělí: 7.00
Úterý: 18.00
Středa: 7.00
Čtvrtek: 18.00
Pátek: 7.00
Sobota: 18.00

V zimních měsících se bohoslužby konají v kapli (vchod z náměstí Minoritů)

Zpověď

30 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Modlitba svatého růžence: Pondělí až sobota půl hodiny před mši svatou.

Nešpory: Vždy po večerní mši svaté, kromě neděle.

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně: 1. pátek v měsíci po mši sv., která začíná v 7:00 h

Pobožnost k sv. Antonínovi: Každé úterý po mši svaté v 18.00 h

Májové pobožnosti: Pondělí až sobota - po mši svaté.

Křížová cesta: V postním období po ranní páteční mši svaté.

Video